Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

pozakontrola
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
pozakontrola
...czas przemija, pamięć nie.
— Artur Rojek - Kot i Pelikan
pozakontrola

July 25 2017

pozakontrola
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
pozakontrola
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaazazel azazel
pozakontrola
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaazazel azazel
pozakontrola
1977 062c
Reposted fromatlantyda atlantyda viaazazel azazel
pozakontrola
1279 8bf7 500
Chuck Palahniuk - "Powiedz wszystko" 
Reposted fromkartoNik kartoNik viapatrzpodnogi patrzpodnogi
pozakontrola
Czasami nasze serca trochę pękają.
— Brodi Ashton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pozakontrola
Nawet jeśli odchodzisz, nigdy nie odchodzisz do końca.
— Brodi Ashton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pozakontrola
Dopóki się nie rozstaniesz, nie wiesz jak bardzo kochałeś.
— Eshkol Nevo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pozakontrola
Tak rozpaczliwie chciałaś odejść. Oto twoja szansa. Teraz albo nigdy. Skorzystasz?
— Brodi Ashton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pozakontrola
Jak coś się pierdoli, to miej odwagę zostawić to za sobą, proste. 
pozakontrola
3236 4650
pozakontrola
1674 18b0
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viadontforgetme dontforgetme
pozakontrola
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
pozakontrola
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viafranklymydear franklymydear
pozakontrola
9322 17dc
Reposted fromoiv13 oiv13 viamyfuckingreality myfuckingreality
pozakontrola
pozakontrola
Kiedy siedzi się samemu po nocach nie mogąc spać, myśli się najwięcej i najintensywniej. Wtedy człowiek zdaje sobie sprawę jak chujowo jest w jego życiu... Kiedy tęsknisz za jedną osobą, pragniesz drugiej, a z trzecią jesteś... Wszystko układa się nie tak, zbyt wiele mamy niechcianego i za mało posiadamy, tego co tak naprawdę daje nam szczęście, żyjemy zasadą, by zapychać się tym co jest pod ręką, bo to czego chcemy jest poza naszym zasięgiem, a w głowie siedzi nam nadal wczorajszy obiad. Wypowiadamy "kocham Cię" nie kochając, "nienawidzę Cię" tęskniąc i milczymy patrząc na szczęście, czy może być gorzej? Oczywiście, że może. Zawsze jest gdy tylko podnoszę się z łóżka...  
— seaweed.soup.io
Reposted frommesoute mesoute vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl