Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2019

pozakontrola
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. 
— Jacek Podsiadło
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
pozakontrola
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
pozakontrola
A co, jeśli to ja dźwigam sens, którego łakniesz?
— Hey
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viapchamtensyf pchamtensyf
pozakontrola
Uczono nas matematyki, a nie umiemy obliczyć, czy wystarczy nam sił. Uczono nas języków, a nie umiemy się w nie ugryźć. Uczono nas historii, a nie umiemy odróżnić przeszłości od chwili obecnej. Uczono nas o innych, a nie umiemy siebie.
— znalezione (via wiikitoria)
Reposted fromlovvie lovvie viadirtyliar dirtyliar
pozakontrola
Jesienią człowiek składa się głównie z koca, kawy z cynamonem i bardzo wielu wątpliwości...
— 02:13
pozakontrola
Ile razy już myślałaś, że masz wszystko?
— żurnalista.pl
pozakontrola
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić
— W. Chmielarz
pozakontrola
Starych znajomych ciągle tracę, a nie znoszę nowych
— Taco Hemingway
pozakontrola
...bo czas nigdy nie zawraca
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapolciak polciak

October 11 2019

pozakontrola
miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz
Reposted fromAngiee Angiee vianiskowo niskowo

October 09 2019

pozakontrola
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza vianiskowo niskowo
pozakontrola
Wydaje mi się, że jesteśmy nierozłączni...
Że to po prostu już się stało i że tak będzie zawsze.
Że jeśli nawet zostanę zapisem w Twojej pamięci, jakąś datą, jakimś wspomnieniem, to i tak będzie to jak powrót do czegoś, co się tak naprawdę nie odłączyło. Po prostu się przesunęło na koniec kolejki osób istotnych.
I przyjdzie taki dzień, być może po wielu latach, kiedy mnie wyciągniesz - na kilka chwil - na początek kolejki.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
pozakontrola

- Czy ty masz cel będący na końcu drogi?
- Mam.
- Szczęściarz.
- To nie jest sprawa szczęścia, Geralt. To jest sprawa tego, w co wierzysz i czemu się poświęcisz.
— Andrzej Sapkowski – Miecz przeznaczenia
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary vianiskowo niskowo
pozakontrola

Są relacje, których nie da się naprawić. Są wydarzenia, gesty słowa, których nie da się zapomnieć, ani cofnąć. Są granice, które jeśli raz przekroczysz, nie pozwolą ci spojrzeć na drugiego człowieka tak, jak wcześniej. To się stało z nami.

— OhMe
Reposted byheavencanwaitdancing-shoesnotyourstrawberry

September 28 2019

pozakontrola
8947 54d1 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz vianiskowo niskowo

September 26 2019

pozakontrola
Decyzje, które podejmuje się w ułamku sekundy, zawsze odkrywają naszą prawdziwą naturę, nasze autentyczne ja.
— Alex Kava
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianiskowo niskowo
pozakontrola
5213 24b0 500
Reposted fromPoranny Poranny vianiskowo niskowo
pozakontrola
Człowiek powinien mieć takiego swojego człowieka. Do kochania, do przytulania. Na spacer i żeby napić się herbaty w chłodny wieczór. Powinien mieć takiego "swojaka", któremu powierzy tajemnice, rozterki, podzieli z nim radość i łzy. Człowiek powinien mieć do kogo otworzyć usta i serce. Wtedy to życie ma sens.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
pozakontrola
Nie zapominaj o ludziach, że mają grypę, imieniny, małe kłopoty nudne historyjki do opowiedzenia przez telefon. Nie zapominaj, chociaż oni też nie mają czasu. I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora "Memento"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
pozakontrola
2306 5af4 500
Reposted fromikhakima ikhakima vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl