Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2018

pozakontrola
Ale czy był szczęśliwy? Myślę, że nie. On nigdy nie czuł absolutu szczęścia. Zawsze w głębi nosił ból. Myślę, że po naszym rozstaniu, na siłę starając się być szczęśliwymi, oboje nosiliśmy ból na zawsze. Niczego sobie nie tłumaczyliśmy, milczeliśmy, tylko na siebie patrząc. W totalnej ciszy. Rozmawialiśmy oczami, tak jak wcześniej, gdy oczami kochaliśmy się, będąc między ludźmi. Widziałam, jak jego spojrzenie mówi do mnie: dlaczego tak się stało, dlaczego tak postąpiliśmy? Miał w oczach nieludzkie nieszczęście.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska

May 17 2018

pozakontrola
7489 1158
Reposted fromseaweed seaweed viazapominanie zapominanie

May 16 2018

pozakontrola
Jesteś pewna, że to minęło. Że Cię nie rusza,nie dotyka, nie istnieje już. Było minęło. Ale pewnego dnia ktoś Ci o tym wspomina... I nagle pyk ! Wszystko wraca. Ze zdwojoną siłą. Uderza prosto w serce. i znowu nie wiesz co masz teraz myśleć.
Reposted fromtroubles troubles viaSkydelan Skydelan

May 15 2018

pozakontrola
7544 bce4
Reposted frommartynkowa martynkowa viaPoranny Poranny

May 14 2018

pozakontrola
Życie nie kończy się tam, gdzie popełniasz błąd.
— Kobietanakonkretach
Reposted fromBeatingheart Beatingheart viaSkydelan Skydelan
pozakontrola
5362 36ae 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viaSkydelan Skydelan
pozakontrola

Trochę to dziwne, nie uważasz?
Że bliscy stają się dla siebie dalecy i trwają w tym tak dla zasady, bo przecież obojgu to doskwiera. Trochę to dziwne, że ludzie potrafią zamknąć usta mając sobie nadal wiele do powiedzenia... To bardzo dziwne znać kogoś dobrze i udawać, że się go nie zna wcale... Tylko dlatego, że nadal coś dla nas znaczy wbrew logice...

— Porypana panna M.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaSkydelan Skydelan

May 13 2018

pozakontrola
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viadoope doope

May 12 2018

pozakontrola
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadoope doope

May 09 2018

Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.

(via poirytowanie)

tym razem nie wyszło

(via cialobezorganow)

May 05 2018

pozakontrola
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viaSkydelan Skydelan
pozakontrola
Dzięki, że wybaczasz mi tyle.
— w prostej rozmowie
Reposted fromyourtitle yourtitle viaSkydelan Skydelan
pozakontrola
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
pozakontrola
Proszę nie mów mi. Jak mam żyć. Sam wybiorę co najlepsze dla mnie. Daj mi sobą być. I przed siebie iść. Nie twój interes ile razy upadnę.
— "Sobą być"
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaSkydelan Skydelan
pozakontrola
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— jakoś tak by to było
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaSkydelan Skydelan
pozakontrola
Potem okazuje się, że z każdym jesteś w stanie nawiązać relacje, jeśli spotkacie sie przy piwie. Po kilku kieliszkach wina świetnie zwierza ci się koleżankom. Po butelce- jestes królową życia. Śpiewasz na głos piosenki i nie możesz sie nadziwić, jaka jestes fajna.
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromPartOfMe PartOfMe viaSkydelan Skydelan
pozakontrola
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko

May 02 2018

pozakontrola
1892 3f89
Reposted fromEtnigos Etnigos viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
pozakontrola
8295 b983 500
very fucking much
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
pozakontrola
2630 88d2
Reposted fromkarahippie karahippie viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl