Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

pozakontrola
pozakontrola
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaSkydelan Skydelan
pozakontrola
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
pozakontrola
Wiesz, lubię wieczory.
Lubię się schować na jakiś czas.
— Myslovitz - Długość dźwięku samotności
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viaSkydelan Skydelan
6331 5778 500
Reposted fromdeviate deviate viaSkydelan Skydelan
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viaSkydelan Skydelan
pozakontrola
pozakontrola
Reposted fromsowaaa sowaaa viaOnly2you Only2you

April 22 2017

pozakontrola
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
pozakontrola
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain via17november 17november
pozakontrola
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
pozakontrola
Wiesz, lubię wieczory.
Lubię się schować na jakiś czas.
— Myslovitz - Długość dźwięku samotności
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat via17november 17november
pozakontrola
I jeśli kiedykolwiek za mną zatęsknisz, to pamiętaj, ja nie uciekłam, to Ty pozwoliłeś mi odejść.
— taktaktak.
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse via17november 17november
pozakontrola
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej. 

— Jakub Żulczyk
Reposted fromprecelka precelka via17november 17november
pozakontrola
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan
pozakontrola
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
1852 e30d
Reposted fromalicepop alicepop viaSkydelan Skydelan
9655 eb2a
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl