Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

pozakontrola
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
pozakontrola
1562 2654
Reposted fromsnowlake snowlake viagumisiowelove gumisiowelove
pozakontrola
pozakontrola
7933 3440 500
6394 2f22 500
pozakontrola
Mam tylko nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.
— bo bardzo bym chciała
pozakontrola
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaOnly2you Only2you
pozakontrola
5659 b3a2
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaOnly2you Only2you
pozakontrola
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— Thomas Bernhard
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaOnly2you Only2you

March 24 2017

pozakontrola
Niezręczna cisza oraz tęskne spojrzenia wyraźnie mówiły o seksie po pijanemu, po którym rano pojawia się żal i zawstydzenie, utrzymujące się w powietrzu przez wiele dni i tak wyraźne, jak smrodliwy pierd w windzie.
— Paul Smith "To musi się udać"
pozakontrola
Nie będzie drugich szans. Nie będzie drugich nas.
— Grzegorz Hyzy - O Pani!
Reposted frommy-life my-life viabadgal badgal
pozakontrola
TY, nie trać mnie.
— nawet jeśli chcesz końca i masz rację.
Reposted fromorchis orchis viabadgal badgal

March 23 2017

pozakontrola
Potrzeba mi podróży, odgłosów kolejowego dworca, zapachu pociągu, wrażeń, wrażeń, wrażeń.
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromsotired sotired viazupelnie zupelnie
pozakontrola
7756 c2e8 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viaSkydelan Skydelan
pozakontrola
Niezręczna cisza oraz tęskne spojrzenia wyraźnie mówiły o seksie po pijanemu, po którym rano pojawia się żal i zawstydzenie, utrzymujące się w powietrzu przez wiele dni i tak wyraźne, jak smrodliwy pierd w windzie.
— Paul Smith "To musi się udać"

March 22 2017

pozakontrola
3633 4370 500
Reposted fromrayla rayla viaOnly2you Only2you
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaSkydelan Skydelan
pozakontrola
Chciałabym, żebyś zadzwonił kiedyś do mnie w nocy i rzucił krótkie ‘Czekam w samochodzie.’. Nikt nie wiedziałby, że wyszłam, że byłeś ze mną, że spędziliśmy tę noc poza obowiązującą, realną rzeczywistością. Pojechalibyśmy w te miejsca, które stały się kiedyś nasze, przesłuchalibyśmy wszystkie te piosenki, które nadal coś znaczą, a Ty przypomniałbyś mi dlaczego to właśnie Ciebie wtedy wybrałam.
— Marta Kostrzyńska

March 20 2017

pozakontrola
9508 b882
Reposted frompeper peper viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl