Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

pozakontrola
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia.
— Barbra Streisand
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pozakontrola
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
pozakontrola
Oni spotkali się przypadkowo na ławce w tym parku. Zawiązuje się romans, pierwsza miłosna noc... Traktują to wszystko cynicznie, sportowo, gdyż tak sobie postanawiają, aby uniknąć komplikacji i rozczarowań. Lecz z czasem - przychodzi miłość. Wielka, obezwładniająca, rzucająca na kolana. Ale oni nie mogą w to uwierzyć; dręczy ich cyniczny początek.
— Marek Hłasko,
Reposted frommindtrap mindtrap viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
pozakontrola
pozakontrola
3675 f135
zupa kolejny raz daje mi w twarz.
Reposted fromhysterie hysterie viadontforgot dontforgot

August 14 2017

pozakontrola
uważajcie na odświeżanie dawnych znajomości
Reposted fromastair astair viagabunia gabunia
pozakontrola
6637 8637 500
pozakontrola
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
pozakontrola
I CHOĆ NIE UMIESZ STRZELAĆ, TO STRZELISZ MU W SKROŃ
— Pezet
Reposted fromniepierdol niepierdol viamadadream madadream
pozakontrola
Zabroń mi czegoś, a zrobię to z podwójną przyjemnością.
Reposted fromappreciation appreciation viakeeplooking keeplooking
pozakontrola
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
pozakontrola
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
pozakontrola
8038 ebf2
Reposted fromstylte stylte vianiskowo niskowo
pozakontrola
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
pozakontrola
Nigdy nie ufaj komuś, kto już tobą nie jest.
— Ochocki, Vithren
pozakontrola
"Nadzieja" to jest wtedy, gdy jeszcze nie płaczesz.
— Ochocki, Vithren
pozakontrola
Nie mamy serc. W piersiach tulimy do krwi napalm i kwas, i podciśnieniowe bomby rtęciowe, obracamy liczniki odległości do siebie, potencjometry o skalach opisanych imionami, zaciskamy posiniaczone pięści, otwieramy ołowiane komory pełne łusek gorących od wódki, pocałunków i potu, i zimne od strachów większych niż to łóżko, ten pokój, to mieszkanie, ten dom, ulica, miasto - mniejszych od tego co mamy do siebie, co mamy w piersiach zamiast serc.
— Ochocki, Vithren, "Łuny twojego uśmiechu"
pozakontrola
Ciepły prysznic, zimne powietrze, jej dłonie. Są sposoby na ciało, są sposoby na ducha. Ona jest sposobem na mnie.
Nareszcie.
— Ochocki, Vithren, "Łuny twojego uśmiechu"
pozakontrola
Niektórych relacji nie da się odbudować...
— nieważne jak bardzo się starasz
pozakontrola
Tak łatwo zapominamy, że wszystko może się zatrzymać w jednej chwili.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl