Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

pozakontrola
Można od lat mieszkać w jednym miejscu, a i tak czuć się bezdomnym. Można mieć wszystko, a tak naprawdę nie posiadać niczego.Można czuć się wolnym, będąc zamkniętym w złotej klatce.
Można uśmiechać się, mając w środku pustkę. Można żyć udając, że wszystko jest w porządku, lecz wewnątrz umierać każdego dnia. 
Można pozwolić sobie na to wszystko albo można to zmienić.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza vianiskowo niskowo
pozakontrola
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastaystrongangie staystrongangie
pozakontrola
9309 cc1a 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu vianiskowo niskowo

January 16 2018

pozakontrola
- Dlaczego nie powiesz tego od razu?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain vianiskowo niskowo
pozakontrola
3931 2f4d
Reposted frompiepszoty piepszoty vianiskowo niskowo
pozakontrola
7728 2e29 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianiskowo niskowo

January 15 2018

pozakontrola
przecież nie powiem "wszystko się spierdoliło przyjedź, popotrzebuję Cię."
— ugryzłam się w język
Reposted fromkillme killme vianiskowo niskowo
pozakontrola
“Bo za bardzo mi zależało. Od początku. Od momentu, kiedy zaczęliśmy na siebie patrzeć.”
pozakontrola
jeśli chcesz możesz przyjść
kupić wino, zostać na noc
Reposted fromnegation negation viastaystrongangie staystrongangie

January 14 2018

pozakontrola
jeśli chcesz możesz przyjść
kupić wino, zostać na noc
Reposted fromnegation negation viastaystrongangie staystrongangie
pozakontrola
9761 6d00 500
Reposted fromlaluna laluna vianiskowo niskowo
pozakontrola
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viapolciak polciak
pozakontrola
Nie wierzę w cza­ry. Nie wierzę również w miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, ale to nie to sa­mo. Niektórym jed­nak przy­darza się: spoj­rzą w le­wo i w gar­dle ich za­tyka, ser­ce wa­li, krew skro­nie roz­sadza. Ani jeść, ani spać. Po­dob­no. Miłość? Urzecze­nie, za­fas­cy­nowa­nie, prag­nienie, wa­riac­two - ale to nie miłość, która jest uczu­ciem najgłębszym, rośliną doj­rze­wającą po­woli. Aby roz­kwitła pot­rze­ba wza­jem­nej tros­ki, zbliżenia dusz sto­pień po stop­niu, aż nie będzie ta­jem­nic, ba­rier, a sa­ma tyl­ko blis­kość, jak­by się było jedną osobą. Miłość jest dążeniem do jed­ności. Pełna jed­ność jest niemożli­wa, zaw­sze gdzieś tam człowiek po­zos­ta­je sa­mot­ny. Ale miłość dru­giej oso­by ułat­wia is­tnienie, na­daje mu sens.
— Aleksander Minkowski
Reposted fromimponderabiliaa imponderabiliaa vianiskowo niskowo
pozakontrola
I wtedy mi się przypomniało, dlaczego życie bez uczuć ma jednak zalety. Nie ma w sobie tego chaosu i wyczekiwania. I naprawdę w tej chwili chciałam to wszystko rzucić w cholerę. 
— senyia.soup.
Reposted fromSenyia Senyia viastaystrongangie staystrongangie
pozakontrola
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
pozakontrola
Może znajomości które się rozpadły zasługiwały na to  Może miały jakąś wbudowaną wadę Jakiś podstawowy konflikt motywacji bądź charakterów Może każda próba ratowania tych martwych relacji jest tylko dawką adrenaliny wstrzykiwaną w trupa Może czas je pochować
— only2you.soup.io
Reposted fromOnly2you Only2you
pozakontrola
0419 0ef0 500
Reposted fromMadridista Madridista vianiskowo niskowo
pozakontrola
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 vianiskowo niskowo
pozakontrola
Każdy z nas szuka jakiejś ucieczki. Godziny wloką się jedna za drugą, trzeba je czymś zapełnić aż do śmierci. Zbyt mało jest rzeczy pięknych i wzniosłych, żeby się chciało człowiekowi pchać ten wózek. Każda rzecz po krótkim czasie brzydnie i obumiera. Budzimy się rano, wysuwamy nogę spod kołdry, stawiamy na podłodze i myślimy: kurwa, co by tu dalej?
— Charles Bukowski
pozakontrola
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może. Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl